ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

1. Bilans 2018

2. Informacja dodatkowa

3. Informacja o stanie mienia

4. Rachunek zysków i strat 2018

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018

6. Zestaw zmian w Funduszu 2018

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Marcin Hesse
Udostępnił: Marcin Hesse (2019-05-10, godz. 12:49)
Modyfikacja: Marcin Hesse (2019-05-10, godz. 12:49)
Nazwa plikuRozmiar
Bilans 2018.pdf256,72 kB
Informacja Dodatkowa..pdf250,86 kB
Informacja o stanie mienia..pdf271,52 kB
RachunekZyskowIStrat-2018.pdf336,91 kB
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r..pdf2 381,43 kB
ZestawZmian w Funduszu-2018..pdf296,73 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 212479