ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020

DokumentOdwiedzin
Redakcja77138
Info10361
Info10381
WSO10743
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut12462
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20107088
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20117653
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów9056
Przetarg 16859
Kontrola zarządcza6148
Regulamin7403
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru4328
terminy4371
Regulamin4349
Regulamin BIP4847
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów4343
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1257
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1082
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych1690
Plan zamówień publicznych na rok 20191681
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie773
1a) Informacja po otwarciu ofert729
Sprawozdania finansowe1434
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent1575
1b) Informacja o wyborze ofert718
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.20194105
Sprawozdanie finansowe114
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy55
Razem233328

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 250848