ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja65664
Info8626
Info8704
WSO9123
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10446
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105614
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115875
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7320
Przetarg 14539
Kontrola zarządcza4507
Regulamin5787
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3251
terminy3373
Regulamin3329
Regulamin BIP3297
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2884
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych533
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie350
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych235
Plan zamówień publicznych na rok 2019735
Razem184777

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 202297