ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja71854
Info9212
Info9242
WSO9646
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut11402
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20106116
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20116611
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7831
Przetarg 15325
Kontrola zarządcza5050
Regulamin6309
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3624
terminy3722
Regulamin3675
Regulamin BIP3817
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów3342
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych777
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie607
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych687
Plan zamówień publicznych na rok 20191197
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie274
1a) Informacja po otwarciu ofert238
Sprawozdania finansowe404
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent474
1b) Informacja o wyborze ofert221
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.2019367
Razem202609

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 220129