ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020
Rok 2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja87552
Info12173
Info12143
WSO18451
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut14047
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20108661
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20119170
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów10618
Przetarg 18914
Kontrola zarządcza7686
Regulamin8965
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru5277
terminy5322
Regulamin5229
Regulamin BIP6369
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów11725
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1937
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1765
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych7821
Plan zamówień publicznych na rok 20195760
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie4299
1a) Informacja po otwarciu ofert1445
Sprawozdania finansowe3006
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent9449
1b) Informacja o wyborze ofert4830
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.201910128
Sprawozdanie finansowe1606
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy1541
Sprawozdanie finasowe896
Razem317370

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 334890