ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020
Rok 2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja81722
Info11218
Info11140
WSO11499
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut13195
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20107822
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20118358
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów9815
Przetarg 17966
Kontrola zarządcza6880
Regulamin8172
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru4789
terminy4818
Regulamin4779
Regulamin BIP5572
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów5053
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1574
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1404
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych2445
Plan zamówień publicznych na rok 20192010
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1102
1a) Informacja po otwarciu ofert1058
Sprawozdania finansowe2200
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent2337
1b) Informacja o wyborze ofert1049
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.20196422
Sprawozdanie finansowe786
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy734
Sprawozdanie finasowe226
Razem256730

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 274250