ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020
Rok 2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja84121
Info11483
Info11410
WSO11755
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut13446
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20108081
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20118615
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów10072
Przetarg 18318
Kontrola zarządcza7132
Regulamin8419
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru4957
terminy4980
Regulamin4933
Regulamin BIP5826
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów5303
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1687
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1520
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych2697
Plan zamówień publicznych na rok 20192608
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1218
1a) Informacja po otwarciu ofert1173
Sprawozdania finansowe2457
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent2652
1b) Informacja o wyborze ofert1647
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.20197376
Sprawozdanie finansowe1031
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy982
Sprawozdanie finasowe451
Razem266935

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 284455