ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020

DokumentOdwiedzin
Redakcja78012
Info10531
Info10538
WSO10908
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut12619
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20107235
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20117797
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów9214
Przetarg 17103
Kontrola zarządcza6301
Regulamin7576
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru4433
terminy4478
Regulamin4445
Regulamin BIP5011
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów4490
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1317
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1152
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych1850
Plan zamówień publicznych na rok 20191753
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie847
1a) Informacja po otwarciu ofert798
Sprawozdania finansowe1605
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent1754
1b) Informacja o wyborze ofert793
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.20194614
Sprawozdanie finansowe243
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy183
Razem238185

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 255705