ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja61811
Info8078
Info8325
WSO8729
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10035
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105283
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115513
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów6935
Przetarg 13949
Kontrola zarządcza4112
Regulamin5370
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru2937
terminy3090
Regulamin3072
Regulamin BIP2929
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2537
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych313
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie160
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta149
Razem173390

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 190910