ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja68599
Info8835
Info8887
WSO9292
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10635
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105800
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20116058
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7506
Przetarg 14826
Kontrola zarządcza4688
Regulamin5965
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3364
terminy3484
Regulamin3449
Regulamin BIP3482
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów3055
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych612
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie450
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych405
Plan zamówień publicznych na rok 20191026
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie108
1a) Informacja po otwarciu ofert57
Sprawozdania finansowe99
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent121
1b) Informacja o wyborze ofert43
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.201977
Razem191508

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 209028