ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
REKRUTACJA
Oferta I LO w Bytowie
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja59937
Info7759
Info7962
WSO8353
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut9755
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20104932
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115179
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów6533
Przetarg 13450
Kontrola zarządcza3817
Regulamin5015
Oferta2633
zasady naboru2591
terminy2522
Regulamin2480
Oferta2615
zasady naboru2615
terminy2703
Regulamin2629
Regulamin BIP2560
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2185
Konkurs na Głównego Księgowego 1035
Plan zamówień publicznych2
Razem163686

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 181206