ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja62703
Info8319
Info8436
WSO8825
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10145
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105367
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115628
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7047
Przetarg 14118
Kontrola zarządcza4237
Regulamin5546
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3023
terminy3165
Regulamin3157
Regulamin BIP3029
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2636
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych392
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie216
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta280
Razem176332

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 193852