ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
PRZETARGI
Przetargi 2010
Przetargi 2011
Przetargi 2013
REKRUTACJA
Oferta I LO w Bytowie
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja57068
Info7179
Info7385
WSO7777
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut9118
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20104384
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20114667
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów5892
Przetarg 12607
Kontrola zarządcza3247
Regulamin4417
Oferta2034
zasady naboru2010
terminy1941
Regulamin1914
Oferta2071
zasady naboru2083
terminy2186
Regulamin2019
Regulamin BIP2003
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów1686
Konkurs na Głównego Księgowego 482
Razem148594

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 166114