ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja67075
Info8743
Info8800
WSO9216
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10543
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105711
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115979
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7419
Przetarg 14689
Kontrola zarządcza4599
Regulamin5885
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3315
terminy3436
Regulamin3392
Regulamin BIP3399
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2978
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych574
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie406
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych324
Plan zamówień publicznych na rok 2019983
Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie54
Informacja po otwarciu ofert10
Sprawozdania finansowe19
Razem188134

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 205654