ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020
Rok 2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja84972
Info11660
Info11568
WSO11914
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut13618
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20108247
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20118783
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów10237
Przetarg 18537
Kontrola zarządcza7295
Regulamin8577
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru5063
terminy5118
Regulamin5025
Regulamin BIP5986
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów5458
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych1759
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1595
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych2858
Plan zamówień publicznych na rok 20192684
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie1293
1a) Informacja po otwarciu ofert1247
Sprawozdania finansowe2613
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent2818
1b) Informacja o wyborze ofert1729
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.20198114
Sprawozdanie finansowe1187
Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy1139
Sprawozdanie finasowe577
Razem272256

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 289776