ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
Różne
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja69653
Info8961
Info9009
WSO9403
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10743
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105898
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20116171
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7612
Przetarg 14990
Kontrola zarządcza4806
Regulamin6079
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3455
terminy3569
Regulamin3523
Regulamin BIP3592
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów3156
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych670
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie507
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta522
Ochrona danych osobowych502
Plan zamówień publicznych na rok 20191085
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie168
1a) Informacja po otwarciu ofert121
Sprawozdania finansowe196
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Intendent234
1b) Informacja o wyborze ofert99
Ogłoszenie dla pracowników z dnia 05.06.2019168
Razem194955

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 212475