ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
PRZETARGI
Przetargi 2010
Przetargi 2011
Przetargi 2013
REKRUTACJA
Oferta I LO w Bytowie
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja55773
Info6993
Info7187
WSO7594
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut8905
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20104162
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20114457
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów5693
Przetarg 12332
Kontrola zarządcza3061
Regulamin4206
Oferta1858
zasady naboru1802
terminy1756
Regulamin1719
Oferta1893
zasady naboru1902
terminy1980
Regulamin1839
Regulamin BIP1812
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów1468
Konkurs na Głównego Księgowego 286
Razem143102

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 160622