ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja64456
Info8532
Info8622
WSO9028
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut10339
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105525
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115790
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów7223
Przetarg 14406
Kontrola zarządcza4416
Regulamin5706
Oferta2914
zasady naboru2895
terminy2873
Regulamin2727
Oferta2844
zasady naboru3180
terminy3314
Regulamin3264
Regulamin BIP3208
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2787
Konkurs na Głównego Księgowego 1386
Plan zamówień publicznych497
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie307
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta458
Ochrona danych osobowych158
Plan zamówień publicznych na rok 2019169
Razem181448

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 198968