ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Statut szkoły
Program rozwoju szkoły
Program wychowawczy szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
REKRUTACJA
Oferta I LO w Bytowie
Zasady naboru
Terminy składania dokumentów
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
OGŁOSZENIA
O pracę

DokumentOdwiedzin
Redakcja61171
Info7991
Info8234
WSO8644
Program wychowawczy1
PRS ZSO4413
Statut9958
Przetarg na dostawę komputerów listopad 20105202
Przetarg na uługi hotelarsko cateringowe czerwiec 20115438
Unieważnienie postępowania przetargowego10
Spis dokumentów6842
Przetarg 13796
Kontrola zarządcza4029
Regulamin5287
Oferta2878
zasady naboru2863
terminy2842
Regulamin2698
Oferta2844
zasady naboru2862
terminy3014
Regulamin2999
Regulamin BIP2847
Zarządzenie dot. prowadzenia ewidencji umów2463
Konkurs na Głównego Księgowego 1316
Plan zamówień publicznych277
1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie86
Razem171005

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 188525