WSO

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

 

(WSO)

 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Załączniki:

  • WSO_2013-2014.pdf