Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy

Zarządzenie dot. rozwiazywania (wypowiedzenia) stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym

Załączniki:

  • Kryteria_wypowiedzenia_stosunku_pracy.pdf