1. Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie

Ogłoszenie: Przebudowa łazienek w Internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

Załączniki:

  • Ogłoszenie.pdf 
  • Przedmiar _robót.pdf 
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 
  • Załącznik SIWZ wersja edytowalna.doc 
  • Specyfikacja techniczna.pdf 
  • Projekt - Przebudowa_łazienek_internatu.pdf