Ochrona danych osobowych

1. Klauzula informacyjna dla wynajmujących pomieszczenia

2. Klauzula informacyjna dla pracowników

3. Klauzula informacyjna dla uczniów oraz rodziców lub opiekunków prawnych

4. Klauzula informacyjna dla wychowanków/mieszkańców internatu

5. Polityka prywatności

Załączniki:

  • kl_inf_wyn_pom.pdf 
  • kl_inf_prac.pdf 
  • kl_inf_rodz_opiek.pdf 
  • kl_inf_wych_int.pdf 
  • polityka_prywatnosci.pdf