1. Klauzula informacyjna dla wynajmujących pomieszczenia

2. Klauzula informacyjna dla pracowników

3. Klauzula informacyjna dla uczniów oraz rodziców lub opiekunków prawnych

4. Klauzula informacyjna dla wychowanków/mieszkańców internatu

5. Polityka prywatności