Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie z dn. 01 lipca 2014 w sprawie: prowadzenia ewidencji umów