Regulamin BIP

Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie z dn. 13 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad tworzenia, przekazywania i publikowania informacji publicznej w BIP przez ZSO w Bytowie oraz odpowiedzialności merytorycznej za utrzymanie Biuletynu w stałej aktualności

Załączniki:

  • regulamin BIP.pdf