Regulamin

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro

Załączniki:

  • regulamin zamowien publicznych.pdf