Ogłasza się przetarg na:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW TELC ORAZ ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH ZGODNIE Z SYLLABUSEM ECDL START I PRZEPROWADZENIE EGZMINÓW ECDL START W RAMACH PROJEKTU "KOMPETENCJE POTRZEBNE OD ZARAZ", PODDZIAŁANIE 9.6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE

Wszystkie dokumenty dostępne są w załącznikach poniżej.

 

Informacje o wyborze ofert w/w przetargu do pobrania poniżej.