Zarządzenia:

1.       ZARZADZENIE NR 1/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie z  2 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

2.       ZARZĄDZENIE NR 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

Procedury:

1.       Procedura przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej dla pracowników niebędących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 18 do kontroli zarządczej)

2.       Procedura przyznawania i wypłacania odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 21 do kontroli zarządczej)

3.       Procedura przyznawania i wypłacania odpraw emerytalnych i rentowych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 20 do kontroli zarządczej)

4.       Procedury bezpieczeństwa systemu informatycznego służące do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 24 do kontroli zarządczej)

5.       Procedura przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 17 do kontroli zarządczej)

6.       Procedura przepływu informacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 25 do kontroli zarządczej)

7.       Procedura przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników tzw. trzynastki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 22 do kontroli zarządczej)

8.       Procedura przyznawania i wypłacania zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 23 do kontroli zarządczej)

Regulaminy:

1.       Regulamin w sprawie procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 15 do kontroli zarządczej)

2.       Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie(zał. nr 5 do kontroli zarządczej)

3.       Regulamin pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 1 do kontroli zarządczej)

Instrukcje:

1.       Instrukcja inwentaryzacyjna

2.       Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

3.       Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej

4.       Instrukcja magazynowa

5.       Instrukcja obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych

6.       Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

Inne:

1.       Polityka zarządzania ryzykiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (zał. nr 11 do kontroli zarządczej)

2.       Formy rozwoju pracownika zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie "SUCCESION PLAN" (zał. nr 12 do kontroli zarządczej)

3.       Kodeks etyki pracownika samorządowego (zał. nr 1 do kontroli zarządczej)